Prospeccions ornitològiques prèvies a obres de millora de regadius

Aigües del Segarra Garrigues 2019-2020 Prospeccions per localitzar evidències de reproducció d’ornitofauna en terrenys on es portaran a terme obres de millora del sistema de regadius i prevenir qualsevol possible molèstia a les aus. Els treballs es centren particularment en el seguiment d’aus estepàries. Es porten a terme inspeccions ornitològiques prèvies als treballs per tal […]

Seguiment de l’estat i eficiència de les mesures preventives i correctores per a la fauna a la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-Alta Velocidad) 2015 – 2018 Estudi de seguiment de l’efectivitat de les mesures aplicades per reduir els impactes de la LAV sobre els grups de vertebrats. Seguiments de passos de fauna mitjançant dispositius de fototrampeig i registre d’empremtes. Desenvolupament de treballs de seguiment i anàlisi del risc de mortalitat per atropellament, […]

Assessorament en la gestió de la fauna en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa 1990 – 2017 Prestació d’assistència tècnica per augmentar el grau de coneixement de la biodiversitat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i desenvolupar estratègies de gestió i conservació adequades. Al llarg dels anys s’han elaborat diferents treballs destinats a integrar tota la informació generada […]

Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya

Generalitat de Catalunya (DARPA, DTES). Diputació de Barcelona 1998 – 2020 Seguiment de les poblacions de senglar mitjançant l’anàlisi les dades d’individus capturats per colles de caçadors de 22 observatoris situats en diferents punts catalans. La base de dades del programa compta amb gairebé 70.000 registres des de 1998 convertint-la en una de les més […]

Avaluació de les tendències demogràfiques i les mesures per reduir els danys causats pels ungulats al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà 2000-2020 Assistència per a la gestió de les poblacions de daina i senglar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Els treballs consisteixen en el seguiment de les poblacions, la proposta de mesures per gestionar-les i el seguiment de l’efectivitat de les mesures proposades. Les memòries anuals, elaborades des […]