Assessorament en la gestió de la fauna en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa
1990 – 2017

Prestació d’assistència tècnica per augmentar el grau de coneixement de la biodiversitat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i desenvolupar estratègies de gestió i conservació adequades. Al llarg dels anys s’han elaborat diferents treballs destinats a integrar tota la informació generada sobre la diversitat de vertebrats presents al parc, mantenir els seguiments en curs d’algunes espècies amb requeriments de gestió particulars (especialment les cinegètiques i les que són objecte d’actuacions de recuperació) i donar suport a l’equip del parc en l’elaboració d’informes requerits per administracions referents a activitats i projectes a realitzar en l’àmbit del parc. També s’han creat i gestionat el catàleg de vertebrats, el sistema d’informació geogràfica del parc i el mòdul de gestió de fauna que permet integrar bases de dades de seguiments dels diferents grups faunístics que es duen a terme al parc natural.