Els nostres serveis

Descobreix tots els nostres serveis, centrats en la recerca i la investigació

Infraestructura verda

Plans per afavorir la biodiversitat urbana, Solucions basades en la natura, Serveis ecosistèmics, Desfragmentació d’hàbitats, Connectivitat ecològica

Empresa i biodiversitat

Plans per afavorir biodiversitat en instal·lacions, Naturalització de zones verdes

Infraestructura i biodiversitat

Mesures per reduir risc en vies de transport, Disseny i seguiment de passos de fauna, Gestió de biodiversitat en parcs eòlics i altres infraestructures

Conservació de la natura

Redacció de plans de gestió d’espais naturals, Ordenació de l’ús públic, Projectes de recuperació d’espècies.

Conflictes amb fauna

Mesures per prevenir danys per fauna sobre la biodiversitat, zones urbanes, conreus, instal·lacions i infraestructures.

Gestió del perill per fauna en aeroports

Estudis de riscos d’impacte amb fauna en Aeroports, Programes de gestió de riscos, Disseny i seguiment de mesures aplicades.

Seguiments de fauna i flora

Censos i mostrejos de biodiversitat en infraestructures, zones urbanes i espais naturals.

Canvi climàtic i transició ecològica

Planificació territorial sostenible, Mitigació i adaptació al canvi climàtic, Ecologia del paisatge, Ecologia urbana, Agroecologia, Eficiència metabòlica (energia, aigua i aliments).

Restauració ecològica

Restauració de biodiversitat en activitats estractives. Recuperació de pastures i espais oberts