Restauració ecològica

Restauració de biodiversitat en activitats estractives. Recuperació de pastures i espais oberts