Conservació de la natura

Redacció de plans de gestió d’espais naturals, Ordenació de l’ús públic, Projectes de recuperació d’espècies.