Gestió del perill per fauna en aeroports

Estudis de riscos d’impacte amb fauna en Aeroports, Programes de gestió de riscos, Disseny i seguiment de mesures aplicades.