Infraestructura i biodiversitat

Mesures per reduir risc en vies de transport, Disseny i seguiment de passos de fauna, Gestió de biodiversitat en parcs eòlics i altres infraestructures