Infraestructura i biodiversitat

Mesures per reduir riscos i afavorir la biodiversitat en carretres, ferrocarrils, canals i instal·lacions d’energies renovables (fotovoltaica i eòlica).

Seguiments de fauna i disseny de mesures per reduir impactes