Canvi climàtic i transició ecològica

Planificació territorial sostenible, Mitigació i adaptació al canvi climàtic, Ecologia del paisatge, Ecologia urbana, Agroecologia, Eficiència metabòlica (energia, aigua i aliments).