Creació de nous dormidors per a corb marins per reduir els conflictes amb infraestructures de transport

Autoritat Portuària de Barcelona. 2006- 2022, (varis projectes) Projecte innovador de creació de nous dormidors artificials de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) per reduir riscos sobre la seguretat operacional de l’aviació. Disseny, projecte constructiu i avaluació a llarg termini de l’efectivitat d’estructures artificials instal·lades en nous emplaçaments del delta del Llobregat, prèviament identificats com a […]

Prova pilot canvi coberta vegetal a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

AENA. En col·laboració amb Moix. 2016 – 2017 Sembra d’una parcel·la experimental amb gramínies amb fongs endòfits per reduir l’atracció d’aus. Preparació del terreny, sembra de mescla seleccionada i posterior manteniment per a la seva implantació. Seguiment de la presencia d’insectes i aus a la parcel·la experimental i de control. Avaluació de l’efectivitat

Redacció dels documents de gestió de perill per fauna a l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell

Aeroports de Catalunya. 2013-2016, 2022 (diversos projectes) Redacció (2013) i actualització (2016, 2022) del Programa de gestió del risc de fauna. Realització de censos de fauna en el recinte i entorno aeroportuari. Identificació de focus d’atracció d’aus (radio de 13 km). Recopilació, registro y anàlisis de dades sobre impactes i altres incidències causades per fauna. […]

Estudi aviari de l’aeroport de la Regió Brunca (Costa Rica), incloent l’anàlisi del risc de col·lisió amb aus

OACI (Organización de aviación civil internacional) en col·laboració amb ACCIONA Ingeniería. 2012-2013 Seguiment durant un any de les poblacions d’aus a la zona de projecte i d’influència (radi de 13 km), i anàlisi de riscos de les espècies detectades. Identificació de focus d’atracció a la zona d’estudi. Recomanacions per reduir l’atracció de fauna i reduir […]

Seminari de formació: Gestió del risc de fauna en aeroports

Agencia Estatal de Seguridad Aérea/ISDEFE/INECO. 2014 Curs destinat a tècnics en gestió del risc de fauna en aeroports. Sessions teòriques i pràctiques sobre: identificació de factors d’atracció d’aus; mètodes de seguiment de les poblacions d’aus en els aeroports i el seu entorn; mesures efectives per reduir riscos de fauna; coordinació amb agents externs i implementació […]