0

Modificació del Pla especial de protecció de l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

L’abril del 2013 es va aprovar l’ampliació de l’espai del PEIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, a la Serralada Litoral, de manera que l’àmbit protegit passava de tenir 4.706 a 7.408 ha. La [...]

0

Avenç del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

La Junta de Andalucía està portant a terme l’elaboració del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica, que actualment es troba en fase de procés intern de posada en comú i [...]

0

S’han celebrat al País Basc les jornades ‘Xarxa Natura 2000: la declaració de les Zones especials de conservació i aprovació dels seus instruments de conservació’

Les jornades, organitzades pel Govern Basc, les Diputacions Forals d’Àlaba, Biscaia i Gipúscoa, Hazi i Ihobe, es van celebrar el 28 i 29 de novembre a Zizurkil (Guipúscoa) i hi assistiren [...]