Modificació del Pla especial de protecció de l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

L’abril del 2013 es va aprovar l’ampliació de l’espai del PEIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, a la Serralada Litoral, de manera que l’àmbit protegit passava de tenir 4.706 a 7.408 ha. La Diputació de Barcelona ha impulsat els treballs per modificar el Pla especial de protecció de l’espai per poder-lo aplicar les noves àrees ampliades. Els treballs s’han portat a terme conjuntament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que gestiona gran part de l’espai i les zones de l’ampliació.

Entre altres aspectes, la modificació facilitarà la incorporació dels nous coneixements científics que es vagin generant relatius a la biodiversitat a l’espai protegit, així com la gestió adaptativa en l’aplicació del Pla. També ha permès actualitzar la normativa per ajustar-la a la legislació vigent i incorporar-hi nous factors que incideixen en l’estat de conservació de la biodiversitat.

La redacció de la modificació s’ha realitzat amb l’assistència tècnica de MINUARTIA, mitjançant un procés de treball conjunt de les tres administracions implicades que ha permès un continu debat i assoliment d’acords.