Avenç del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

La Junta de Andalucía està portant a terme l’elaboració del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica, que actualment es troba en fase de procés intern de posada en comú i debat. El Pla s’enfoca a la millora de la connectivitat en el conjunt del territori. Aporta un seguit de propostes per millorar la connectivitat en els espais de Natura 2000 i també en altres àrees proposades pel propi document i que reben els noms d’Àrees Prioritàries d’Intervenció, Paisatges d’Interès per a la Connectivitat, Àrees de Reforç i Àrees Pilot. Per a cada una de les zones que s’integren dins aquests diferents tipus d’àrees el Pla estableix directrius o actuacions a desenvolupar-hi. El Pla inclou també un Programa de mesures amb línies estratègiques i objectius operatius i un Programa de seguiment.

En tant que Pla director, el document té un caràcter transversal i intersectorial que involucra diferents Conselleries de la Junta de Andalucía i que preveu la coordinació amb altres administracions competents en cada cas. El Programa de mesures té en compte la implicació i participació de la societat civil i de la comunitat tècnica i científica.

Minuartia ha dut a terme l’assistència tècnica per a la redacció del Pla amb la col·laboració del CREAF i Estudio MC.

Els treballs d’aquest Pla van ser presentats a les jornades sobre Connectivitat ecològica i vies de transport que van tenir lloc a Càceres el 23 i 24 de novembre de 2013. Podeu veure la presentació aquí.