S’han celebrat al País Basc les jornades ‘Xarxa Natura 2000: la declaració de les Zones especials de conservació i aprovació dels seus instruments de conservació’

Les jornades, organitzades pel Govern Basc, les Diputacions Forals d’Àlaba, Biscaia i Gipúscoa, Hazi i Ihobe, es van celebrar el 28 i 29 de novembre a Zizurkil (Guipúscoa) i hi assistiren principalment tècnics i guardes de les administracions basques. A la trobada es varen presentar els objectius i continguts dels documents que s’estan redactant i tramitant per a la declaració de Zones Especials de Conservació, i es varen comentar les particularitats dels diferents grups d’espais integrats a la xarxa Natura 2000 a Euskadi. També es varen exposar els processos de participació desenvolupats, i es va debatre la posada en pràctica i compliment dels diferents instruments per a la conservació dels espais de Natura 2000.

Minuartia, que duu a terme l’assistència tècnica per a la redacció dels documents de diagnosi i d’objectius i mesures per als LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria i Robledales isla de Urkabustaiz, i per a la ZEPA Sierra Sálvada, va participar en les jornades amb la presentació ZECs y ZEPA de los Montes alaveses occidentales.

La xarxa Natura 2000 ocupa el 20,3% del territori de la Comunitat Autònoma del País Basc. Integra 52 Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i 6 Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).