Actualitzades i traduïdes a l’anglès les prescripcions tècniques sobre passos de fauna en carreteres

El document ‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales’, publicat el 2006, fou actualitzat el 2015 i ara es publica la seva versió en anglès. Es tracta del volum 1 de la sèrie ‘Documentos para la reducción de la fragmentación de hàbitats causada por infraestructuras de transporte’ i la nova edició actualitza les prescripcions a partir d’una àmplia revisió de publicacions, estudis i comunicacions a congressos i reunions tècniques que s’han produït al llarg d’aquests anys arreu del món.

La revisió s’ha efectuat en el marc del Grupo de Trabajo sobre Fragmentación de Hàbitats causada por Infraestructuras de Transporte i l’ha editat el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MINUARTIA ha estat l’assistència tècnica per a l’elaboració de l’actualització del document, com també ho va ser de l’edició original.

Aquests documents parteixen del projecte europeu COST341 i en concret del seu manual ‘Wildlife and Traffic’, el primer elaborat a Europa i del que és coautora Carme Rosell, de l’equip de MINUARTIA.

L’actualització de les prescripcions pretén donar un nou impuls a l’aplicació de les mesures més efectives per reduir l’efecte barrera i la mortalitat de fauna per atropellament, així com contribuir a unes carreteres més segures, amb menor risc d’accidents causats per animals.
Podeu descarregar-vos el document en castellà aquí i en anglès aquí