0

Actualitzades i traduïdes a l’anglès les prescripcions tècniques sobre passos de fauna en carreteres

El document ‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales’, publicat el 2006, fou actualitzat el 2015 i ara es publica la seva versió en anglès. Es tracta del [...]

0

Incorporació de Carme Rosell, de Minuartia, a la Junta Directiva d’Infra Eco Network Europe

IENE Infra Eco Network Europe és una xarxa europea que integra experts, administracions i centres de recerca d’arreu d’Europa que treballen en l’àmbit de la fragmentació d’hàbitats causada per [...]