0

Actualitzades i traduïdes a l’anglès les prescripcions tècniques sobre passos de fauna en carreteres

El document ‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales’, publicat el 2006, fou actualitzat el 2015 i ara es publica la seva versió en anglès. Es tracta del [...]