Incorporació de Carme Rosell, de Minuartia, a la Junta Directiva d’Infra Eco Network Europe

IENE Infra Eco Network Europe és una xarxa europea que integra experts, administracions i centres de recerca d’arreu d’Europa que treballen en l’àmbit de la fragmentació d’hàbitats causada per infraestructures de transport.

Actualment té la seu a Suècia i promou la cooperació entre diferents països per al desenvolupament d’una xarxa de transport segura i sostenible, tenint cura de la conservació de la biodiversitat i el paisatge, i reduint els accidents de trànsit causats per animals. En el marc de l’assamblea de l’organització que va tenir lloc durant la celebració de la IENE International Conference 2012 que es va dur a terme a Potsdam del 21 al 24 d’octubre, es va renovar la Junta Directiva a la qual s’ha incorporat Carme Rosell. A la Junta, composada per 10 persones, hi participen professionals dels àmbits de transport i de medi ambient, i també integra experts d’Àustria, Alemanya, Hongria, Grècia, Noruega, Regne Unit i Suècia, a més d’un representant que actua d’enllaç amb l’organització nordamericana ICOET.

Durant el transcurs de la Conferència Internacional també li fou lliurat a Carme Rosell el premi ‘IENE Personal Award 2011’ que li fou concedit en reconeixement dels seus treballs per contribuir a aconseguir els objectius de l’organització.