Incorporació de Carme Rosell, de Minuartia, a la Junta Directiva d’Infra Eco Network Europe

IENE Infra Eco Network Europe és una xarxa europea que integra experts, administracions i centres de recerca d’arreu d’Europa que treballen en l’àmbit de la fragmentació d’hàbitats causada per infraestructures de transport. Actualment té la seu a Suècia i promou la cooperació entre diferents països per al desenvolupament d’una xarxa de transport segura i sostenible, […]