Impuls a la conservació de la biodiversitat en instal·lacions del cicle de l’aigua

SUEZ Water Spain ha iniciat una estratègia destinada a promoure la conservació de la diversitat biològica en les instal·lacions operades pel grup. Com a primer pas s’ha presentat la ‘Guia operativa per a la Conservació de la Biodiversitat en el cicle integral de l’aigua per facilitar la integració d’actuacions que permetin afavorir espècies i hàbitats […]