El LIFEClinomics aborda l’adaptació al canvi climàtic al Montseny

El projecte LIFE iniciat el juny de 2016 i que té una durada de tres anys, té per objectiu afrontar els reptes i oportunitats de les economies i societats locals per augmentar la seva resiliència front al canvi climàtic. Es proposa en concret treballar en agricultura i ramaderia, activitats forestals, turisme i pesca en tres territoris: la Reserva de la Biosfera del Montseny, la comarca de l’Alt Penedès i les Terres de l’Ebre. La Diputació de Barcelona coordina el projecte i en són socis beneficiaris el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), el Parc Natural del Montseny, l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), la Cambra de Comerç de Barcelona, Comissions Obreres de Catalunya, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la Unió de Pagesos de Catalunya.

MINUARTIA participa en l’aplicació al Montseny de la primera de les accions del LIFE, de la qual és responsable l’OCCC, destinada a caracteritzar els efectes del canvi climàtic al Montseny i a analitzar les vulnerabilitats i fer una diagnosi dels seus impactes en els sectors agro-ramader, forestal i turístic. Els treballs tècnics es completen amb tallers de debat amb agents d’aquests tres sectors econòmics.

Podeu trobar més informació aquí