El LIFEClinomics aborda l’adaptació al canvi climàtic al Montseny

El projecte LIFE iniciat el juny de 2016 i que té una durada de tres anys, té per objectiu afrontar els reptes i oportunitats de les economies i societats locals per augmentar la seva resiliència front al canvi climàtic. Es proposa en concret treballar en agricultura i ramaderia, activitats forestals, turisme i pesca en tres […]