0

Avenç del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

La Junta de Andalucía està portant a terme l’elaboració del Pla director per a la millora de la connectivitat ecològica, que actualment es troba en fase de procés intern de posada en comú i [...]