2n Seminari del projecte LIFE LINES sobre mesures per reduir l’impacte de carreteres a Portugal

El projecte LIFE LINES ‘Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions’ té com a objectiu provar, avaluar i difondre pràctiques i mesures orientades a mitigar els efectes negatius de les infraestructures de transport sobre la fauna salvatge i la biodiversitat i, al mateix temps, promoure la implantació d’una infraestructura verda bassada en la creació de corredors de connectivitat per tal de millorar la conservació de la biodiversitat a nivell local i regional. Entre les accions proposades hi ha també el seguiment i avaluació d’aquestes mesures, així com la sensibilització pública i la difusió dels resultats obtinguts.

El projecte s’està duent a terme a la regió d’Alentejo Central, al sud de Portugal i està liderat per la Universitat d’Évora, que coordina un equip de més de 30 participants, entre els quals hi ha gestors d’infraestructures de transport, biòlegs, enginyers ambientals, arquitectes de paisatge, etc.

El passat 8 de maig es va celebrar el 2n seminari del projecte, on es van presentar les mesures de conservació implementades fins al moment i les diverses accions que s’estan duent a terme, i en el marc del qual va tenir lloc la reunió del consell de seguiment del projecte, del que forma MINUARTIA.