2n Seminari del projecte LIFE LINES sobre mesures per reduir l’impacte de carreteres a Portugal

El projecte LIFE LINES ‘Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions’ té com a objectiu provar, avaluar i difondre pràctiques i mesures orientades a mitigar els efectes negatius de les infraestructures de transport sobre la fauna salvatge i la biodiversitat i, al mateix temps, promoure la implantació d’una infraestructura verda bassada en la creació de corredors […]

S’identifica mitjançant fototrampeig la fauna que utilitza el connector biològic de Can Fenosa

Mitjançant l’aplicació de dispositius de fototrampeig, Minuartia està duent a terme, per encàrrec d’Acciónatura, el seguiment de l’ús de dos passos de fauna que s’han construït a la carretera BV-5001 al seu pas pel connector biològic. La fundació Acciónatura s’encarrega de la restauració, gestió i manteniment del connector biològic de Can Fenosa, creat amb l’objectiu […]