2n Seminari del projecte LIFE LINES sobre mesures per reduir l’impacte de carreteres a Portugal

El projecte LIFE LINES ‘Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions’ té com a objectiu provar, avaluar i difondre pràctiques i mesures orientades a mitigar els efectes negatius de les infraestructures de transport sobre la fauna salvatge i la biodiversitat i, al mateix temps, promoure la implantació d’una infraestructura verda bassada en la creació de corredors […]