Desenvolupament de tecnologies per al control de fauna exòtica invasora dels ecosistemes aquàtics

El control de la proliferació d’espècies exòtiques en aigües continentals és un repte per a la conservació de la biodiversitat i afecta també el manteniment d’infraestructures hidràuliques, així com algunes activitats econòmiques. Espècies com el cargol poma (Pomacea insularum), el cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i diversos bivalves, peixos i tortugues, són cada vegada […]

Un projecte de R+D mostra l’elevada utilització dels passos de fauna a les carreteres del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Els seguiments que s’han portat a terme mitjançant dispositius de fototrampeig (càmeres activades per sensors d’infraroigs i de moviment) en dues carreteres del parc, la C260 i la GIV-6216, han permès comprovar l’efectivitat de passos específics per a la fauna i dels drenatges adaptats per facilitar el pas de la fauna silvestre. Diverses espècies de […]