Desenvolupament de tecnologies per al control de fauna exòtica invasora dels ecosistemes aquàtics

El control de la proliferació d’espècies exòtiques en aigües continentals és un repte per a la conservació de la biodiversitat i afecta també el manteniment d’infraestructures hidràuliques, així com algunes activitats econòmiques. Espècies com el cargol poma (Pomacea insularum), el cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i diversos bivalves, peixos i tortugues, són cada vegada més freqüents en els nostres ecosistemes aquàtics.

Minuartia ha engegat, amb el suport de l’Agència ACC1Ó del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb universitats, un projecte de R+D+i per al desenvolupament de tecnologies de control d’espècies exòtiques invasores en hàbitats aquàtics continentals.

El projecte té l’objectiu de transferir la tecnologia i el coneixement del món de la recerca a protocols metodològics aplicables en la resolució dels conflictes i els impactes generats per certes espècies de fauna exòtica invasora (mol·luscs, crancs, peixos, tortugues, etc.), tant en activitats productives i econòmiques com sobre els processos ecològics propis dels ambients aquàtics continentals. En una primera fase, i amb la col·laboració del CREAF, s’han identificat les principals espècies sobre les quals se centraran els primers assajos.

Els gestors d’espais naturals o organitzacions interessades en participar en el projecte, assajant mètodes de control per a les espècies que causen conflictes en el seu àmbit d’actuació, poden posar-se en contacte amb nosaltres en aquest correu.