Publicada una nova edició de l’informe anual ‘Medi ambient a Catalunya’

L’informe, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, recull les dades corresponents a l’any 2013. Com en les edicions anteriors, permet conèixer l’estat dels diversos vectors ambientals a Catalunya. Respecte a edicions anteriors presenta algunes novetats, com són un major pes dels elements gràfics i nous continguts dins dels capítols que tracten cada vector ambiental. […]

Ja es pot consultar l’Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya 2006-2010

L’Informe, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i elaborat a partir de les dades del període 2006-2010, permet conèixer l’evolució de l’estat dels diversos vectors ambientals a Catalunya. Exposa les pressions a les que estan sotmesos i com es gestionen. Això es completa amb un conjunt d’indicadors per a cada vector ambiental. S’ha editat […]