Ja es pot consultar l’Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya 2006-2010

m_m_informe_medi_ambient_2006_2010_minuartia-4

L’Informe, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i elaborat a partir de les dades del període 2006-2010, permet conèixer l’evolució de l’estat dels diversos vectors ambientals a Catalunya. Exposa les pressions a les que estan sotmesos i com es gestionen. Això es completa amb un conjunt d’indicadors per a cada vector ambiental.

S’ha editat el volum complet i resums executius en català, castellà i anglès. Els podeu descarregar en aquest enllaç.

La redacció de l’Informe ha comptat amb la col·laboració de diversos departaments i organismes de la Generalitat i l’assistència tècnica ha anat a càrrec de MINUARTIA.