Publicada una nova edició de l’informe anual ‘Medi ambient a Catalunya’

L’informe, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, recull les dades corresponents a l’any 2013. Com en les edicions anteriors, permet conèixer l’estat dels diversos vectors ambientals a Catalunya.

Respecte a edicions anteriors presenta algunes novetats, com són un major pes dels elements gràfics i nous continguts dins dels capítols que tracten cada vector ambiental. En aquests nous continguts trobem ‘Fets destacats del 2013’, ‘Missatges clau’ i ‘Càpsules d’informació’ que es poden llegir amb independència del fil del capítol. Aquestes càpsules expliquen casos que relacionen el vector en qüestió amb altres vectors o amb aspectes socials i econòmics, cosa que posa de manifest que l’estat dels vectors no és resultat del que succeeix directament al propi vector o de la seva gestió, sinó que es produeixen relacions transversals que incideixen en la qualitat dels components del nostre medi ambient.

La redacció de l’Informe ha comptat amb la col·laboració de diversos departaments i organismes de la Generalitat i l’assistència tècnica ha anat a càrrec de MINUARTIA.

Podeu descarregar-vos el document aquí.