Aprovat inicialment el Pla estratègic municipal d’infraestructura verda (PEMIV) d’Hostalric

El Pla estratègic municipal d’infraestructura verda d’Hostalric és una prova pilot de redacció d’aquest tipus de plans a les comarques gironines. Es tracta de plans  impulsats per la Diputació de Girona, que planifiquen la infraestructura verda en municipis mitjans i petits. Complementant els treballs tècnics s’ha comptat amb diverses sessions que han facilitat la participació […]

LIFE Clinomics imparteix formació sobre l’adaptació al canvi climàtic

El LIFE Clinomics realitza un curs per a gestors i divulgadors de l’adaptació al canvi climàtic. El curs consta de tres activitats: un taller sobre què és l’adaptació al canvi climàtic i com afecta els territoris, una jornada sobre com es concreta l’adaptació al canvi climàtic: experiències des dels territoris i sectors del projecte LIFE […]