LIFE Clinomics imparteix formació sobre l’adaptació al canvi climàtic

El LIFE Clinomics realitza un curs per a gestors i divulgadors de l’adaptació al canvi climàtic.

El curs consta de tres activitats: un taller sobre què és l’adaptació al canvi climàtic i com afecta els territoris, una jornada sobre com es concreta l’adaptació al canvi climàtic: experiències des dels territoris i sectors del projecte LIFE Clinomics i un altre taller dedicat a com podem actuar per adaptar els territoris al canvi climàtic. MINUARTIA participa en les activitats, impartint una presentació titulada “Com identificar la vulnerabilitat d’un territori davant el canvi climàtic” i un “Taller d’eines per identificar la vulnerabilitat dels territoris al canvi climàtic”.

El LIFE Clinomics té una durada de tres anys (juny 2016-juny 2019) i té com a objectiu principal augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies, a través de la intervenció en tres tipus de territoris i en activitats econòmiques significatives. MINUARTIA ha participat en el projecte l’any 2016 redactant l’”Estudi dels efectes del canvi climàtic al Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats”.

Podeu consultar més informació sobre el LIFE Clinomics aquí i trobareu les presentacions del curs aquí.