S’identifica mitjançant fototrampeig la fauna que utilitza el connector biològic de Can Fenosa

Mitjançant l’aplicació de dispositius de fototrampeig, Minuartia està duent a terme, per encàrrec d’Acciónatura, el seguiment de l’ús de dos passos de fauna que s’han construït a la carretera BV-5001 al seu pas pel connector biològic.

La fundació Acciónatura s’encarrega de la restauració, gestió i manteniment del connector biològic de Can Fenosa, creat amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments dels animals entre la serralada litoral i el riu Besòs, en terrenys de Cobega dels sectors industrials de Can Buscarons (Montornès del Vallès) i de Martorelles. Podeu consultar més informació sobre el projecte aquí.

Durant la primavera de 2011, han estat detectades fent ús dels passos espècies com la serp verda (Malpolon monspessulanus), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta genetta) i el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus). Altres espècies que s’han registrat desplaçant-se al llarg del connector biològic són el teixó (Meles meles) i el senglar (Sus scrofa). Aquestes dades preliminars indiquen que, tot i el poc temps transcorregut des de la creació del connector biològic, la fauna respon positivament a aquest tipus de mesures destinades a restaurar la connectivitat en zones afectades per la fragmentació dels hàbitats, quan aquestes són planificades i executades correctament.