Seguiment de mesures per a la fauna al ferrocarril d’alta velocitat entre Barcelona i la frontera

ADIF ha adjudicat a MINUARTIA en concurs obert, el seguiment de l’eficàcia de les mesures preventives i correctores per a la fauna en el tram Barcelona-frontera francesa de la línia fèrria d’alta velocitat (LAV). La durada dels treballs serà de tres anys i l’encàrrec inclou estudis sobre passos de fauna, impactes en l’avifauna i eficàcia dels tancaments i portes d’escapada, entre altres. També s’avaluarà la sinistralitat per atropellament de la fauna i altres efectes.

MINUARTIA ja compta amb experiència en projectes sobre ferrocarrils i biodiversitat, destacant el seguiment d’impactes sobre la fauna realitzat a la línia de Córdoba a Málaga, on també va portat a terme estudis pioners sobre els efectes del ferrocarril en rats-penats i va avaluar l’eficàcia de mesures adoptades per evitar l’atropellament d’aquests mamífers, la major part dels quals estan amenaçats.