0

Seguiment de mesures per a la fauna al ferrocarril d’alta velocitat entre Barcelona i la frontera

ADIF ha adjudicat a MINUARTIA en concurs obert, el seguiment de l’eficàcia de les mesures preventives i correctores per a la fauna en el tram Barcelona-frontera francesa de la línia fèrria d’alta [...]