S’inicia la redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

L’Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía acaba d’iniciar el procés de redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia. Aquest document té per objectiu planificar les intervencions a efectuar en un conjunt d’àrees clau a Andalusia per a millorar-hi la connectivitat ecològica.

La definició d’aquestes intervencions s’efectuarà després d’haver realitzat una diagnosi general de l’estat de la connectivitat ecològica en el conjunt de la comunitat autònoma i d’haver determinat quins són els objectius estratègics als quals donar resposta, quines àrees són aquelles sobre les que caldrà actuar i sobre quins elements del territori té capacitat d’intervenir l’Administració autonòmica.

El pla, que estarà finalitzat el proper estiu, es planteja com un instrument molt transversal, que aportarà directrius per als programes d’actuació i la gestió sectorial.

Minuartia ha estat l’adjudicatària dels treballs en el concurs públic convocat per l’Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (anterior EGMASA) i comptarà per a l’execució d’aquests amb la col·laboració d’un equip del CREAF i l’Estudio Manuel Calvo.