S’inicia la redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

L’Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía acaba d’iniciar el procés de redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia. Aquest document té per objectiu planificar les intervencions a efectuar en un conjunt d’àrees clau a Andalusia per a millorar-hi la connectivitat ecològica. La definició d’aquestes intervencions s’efectuarà […]