0

S’inicia la redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia

L’Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía acaba d’iniciar el procés de redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia. Aquest document té per [...]