Disponibles les ‘Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda’

La Diputació de Girona, amb l’assistència tècnica de Minuartia, ha elaborat directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda (PEMIV), adreçades a municipis petits i mitjans de les comarques gironines. Es tracta d’una eina que aporta criteris, pautes i una metodologia perquè els Ajuntaments puguin elaborar els seus plans. S’enfoca a identificar […]