Presentació d’una Guia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures

El passat dimecres es va presentar la Guia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures. Es tracta d’un document promogut per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i s’ha elaborat amb l’assistència tècnica de Minuartia.

El document presenta fitxes descriptives de les mesures més eficients per evitar els danys causats per la fauna salvatge, així com detalls tècnics i consideracions útils per a la seva implantació. La guia està centrada en les quatre especies d’ungulats més conflictives: el senglar (Sus scrofa), el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus). Presenta diverses tipologies de mesures per aplicar segons quines siguin les necessàries per a cada situació, depenent de l’àmbit d’aplicació, les especies objectiu i la temporalitat desitjada. L’objectiu és que sigui una eina útil per als gestors, especialment ajuntaments que tinguin problemàtiques d’aquest tipus en els seus municipis, però també per a gestors d’espais naturals protegits, així com per a altres entitats i particulars.

El següent pas serà la creació d’una pàgina web on la guia es podrà consultar de manera interactiva i s’anirà actualitzant sovint segons les novetats que apareguin o les noves necessitats que es detectin amb el feedback dels usuaris.

Cliqueu aquí per consultar el document.