L’aplicació de tecnologies de radar permet millorar la prevenció de riscos de fauna en aeroports

La gestió de fauna per reduir el risc d’impactes amb aeronaus requereix una acurada diagnosi i un bon coneixement dels moviments d’ocells dins el recinte aeroportuari i el seu entorn.

Per millorar aquesta diagnosi, s’està estenent l’ús d’una nova tecnologia: els radars de detecció d’aus, que l’any 2012 han estat avalats per la Federal Aviation Administration (FAA) dels Estats Units. Després d’un exhaustiu estudi en importants aeroports dels Estats Units (Seattle-Tacoma, Chicago i Nova York-JFK), aquesta agència conclou que  l’ús del radar per detectar ocells contribueix de manera significativa a reduir els riscos que la presència d’aus als aeroports comporten per a la seguretat aeronàutica.

Els radars aviaris comercialitzats en l’actualitat permeten fer un seguiment continu, 24h al dia, de tots els moviments d’ocells en un radi de diversos quilòmetres a l’entorn dels recintes aeroportuaris. La informació que
aporta aquesta tecnologia obre múltiples possibilitats per a reduir el risc d’impacte d’ocells amb aeronaus, així com també en altres instal·lacions, com ara parcs eòlics. L’aplicació de radars permet preveure les actuacions a aplicar en sectors o horaris de major abundància d’ocells, i també facilita la presa de decisions i l’actuació a temps real.

Minuartia ha incorporat als seus serveis de prevenció de riscos de fauna en aeroports l’aplicació de tècniques de radar, completant la seva formació sobre l’ús d’aquesta tècnica al Canadà. El nostre assessorament inclou des de l’elecció del dispositiu més adequat a cada aeroport fins a l’elaboració d’informes periòdics sobre riscos de fauna a partir de l’anàlisi de les dades captades pel radar. Aquesta tècnica també és aplicable a altres activitats o infraestructures on es requereix un seguiment en continu dels moviments dels ocells, com ara parcs eòlics.