La revista italiana Gazzetta Ambiente publica un article sobre reducció d’accidents causats per fauna en carreteres

L’expansió de la xarxa viària, juntament amb el creixement de poblacions de grans mamífers com el senglar, ha provocat un augment del nombre d’accidents que es produeixen a les carreteres, un conflicte que genera importants costos econòmics i socials. La revista italiana Gazzetta Ambiente, en el seu número monogràfic destinat a conflictes causats per fauna, publica un article de Carme Rosell, de l’equip de MINUARTIA, que revisa informació sobre els accidents causats per fauna en carreteres a Europa, les espècies més problemàtiques i possibles solucions segons el tipus de via (podeu consultar el text complet de l’article aquí).

En l’article, es destaca la importància del senglar com l’espècie causant del major nombre d’accidents en països del sud d’Europa. A més, també subratlla la necessitat de realitzar una diagnosi correcta dels trams conflictius com a base per a un disseny adequat de mesures preventives i correctores. La recopilació i anàlisi de les dades d’accidents són elements clau en carreteres en funcionament, però quan es tracta de noves vies, cal basar els estudis en l’anàlisi de les característiques i distribució dels hàbitats, i considerant el comportament de les diferents espècies. Així, mentre que els accidents causats per cabirol i cèrvol solen concentrar-se en trams amb cobertura forestal i els seus ecotons amb espais oberts, en el cas del senglar, sovint s’enregistren trams d’alta sinistralitat en terrenys de conreus (especialment de blat de moro) o en ones d’aiguamolls que són molt atractives per a l’espècie, ja sigui perquè com a font d’ aliment o com a refugi.

La prevenció dels accidents en vies d’alta capacitat consisteix en la construcció de passos de fauna combinats amb tancaments perimetrals adequats. Aquestes mesures, s’ha constatat que tenen una alta efectivitat quan les estructures es dimensionen i s’ubiquen correctament, i es duen a terme seguint

les prescripcions dels manuals i guies tècniques existents. En el cas de les carreteres convencionals, sovint no es poden aplicar tancaments perimetrals; en aquests casos, un dels elements claus que destaca l’article és la gestió dels marges de la via.

El text destaca la importància d’una adequada planificació i projecte de les vies per a la reducció dels accidents, tot i que també és possible aplicar mesures de desfragmentació d’hàbitats per reduir el nombre d’accidents causats per fauna en carreteres en funcionament.