Gestió de fauna a les Trobades d’Estudiosos dels Parcs Serralada Litoral i Montnegre-Corredor

Les trobades, organitzades per la Diputació de Barcelona i que es celebren en aquests parcs cada quatre anys, han tingut lloc els dies 19 i 20 de novembre a Tiana. Roser Campeny i Ferran Navàs, de Minuartia han presentat tres treballs que tenen aplicació a la gestió dels amfibis, els rèptils i el senglar.

Dos dels treballs presentats són fruit de seguiments que ja compten amb 10 anys de dades. El primer d’ells és “Seguiment de les poblacions d’amfibis del Parc del Montnegre i el Corredor 2004-2014: algunes dades sobre les tendències observades” i resumeix les tendències que segueixen les diverses espècies d’amfibis al Parc. L’altre, “El seguiment de senglar al Montnegre i el Corredor i a la Serralada Litoral Central”, recull els resultats dels 10 anys de seguiment i compara les dinàmiques de creixement de les poblacions d’aquest ungulat al Montnegre i el Corredor, al Parc Serralada Litoral i al Parc Serralada de Marina.

L’aportació titulada “Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral: catàleg i propostes de conservació”, a més d’actualitzar i completar el catàleg d’amfibis i rèptils del parc, proposa un seguit d’actuacions per a la conservació de les espècies d’ambdós grups i les prioritza a partir de criteris preestablerts.

Tots tres treballs han estat impulsats pels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i s’han realitzat amb la col•laboració dels respectius serveis de guarderia i de les colles de caçadors en el cas del treball sobre el senglar.

Podreu trobar les presentacions aquí.

La Diputació de Barcelona té previst publicar les comunicacions en format d’article digital.