Finalitza la redacció de Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

En el marc del Projecte PECT ‘Girona, Regió Sensible a l’Aigua’, impulsat per la Universitat de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, s’ha elaborat un Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell.  El suport tècnic per redactar-lo i el procés de participació han estat a càrrec de Minuartia.

La plana definida pel Rec Vell i el Ter Vell, a la conca del Baix Ter, pateix problemes d’inundació quan es produeixen episodis de tempesta, a causa entre altres raons de la urbanització i de la construcció de vials que intercepten els torrents que drenen el Montgrí. Al Ter Vell s’afegeix la dificultat de desguàs per la pujada del nivell del mar en cas de temporals, que augmentaran la freqüència a causa del canvi climàtic. Les inundacions poden afectar zones urbanes i conreus, així com la mobilitat i altres activitats.

El Pla, que consta de set eixos estratègics i un total de 35 actuacions a executar per diverses administracions i entitats públiques i privades, defineix directrius i propostes per abordar una gestió de la inundabilitat en el sistema Rec Vell – Ter Vell en el seu conjunt, incloent aspectes com la creació d’aiguamolls que actuïn com a zones de laminació, la millora de la qualitat de l’aigua o la recuperació de la connectivitat ecològica.

Les propostes s’han elaborat amb el suport de tècnics municipals i d’altres administracions, així com amb la participació d’entitats i experts del territori