Es defineixen indicadors per a mesurar la contribució de l’ecoeficiència a la competitivitat de les empreses al País Basc

Amb l’objectiu d’avançar cap a l’economia verda, Ihobe, societat pública que té per finalitat donar suport al Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial, Agricultura i Pesca del Govern Basc, ha posat en marxa un projecte per definir i calcular un panell d’indicadors de competitivitat econòmica, social i ambiental que quantifiqui la contribució de l’ecoeficiència a la competitivitat de les empreses basques.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa de Ecoeficiència en la Empresa Vasca, al qual ja s’han adherit 460 organitzacions compromeses amb la millora dels seus processos productius en diferents camps ambientals.

MINUARTIA ENEA porta a terme aquest projecte per encàrrec de Ihobe, aportant la seva experiència per a mesurar i fer el seguiment de la sostenibilitat. L’equip es completa amb la participació de IKERTALDE, empresa amb una llarga trajectòria en el desenvolupament d’anàlisi d’impacte econòmic i de competitivitat empresarial.