Es defineixen indicadors per a mesurar la contribució de l’ecoeficiència a la competitivitat de les empreses al País Basc

Amb l’objectiu d’avançar cap a l’economia verda, Ihobe, societat pública que té per finalitat donar suport al Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial, Agricultura i Pesca del Govern Basc, ha posat en marxa un projecte per definir i calcular un panell d’indicadors de competitivitat econòmica, social i ambiental que quantifiqui la contribució de l’ecoeficiència a […]