Joan Marull

Doctor en Ecologia

Doctor en Ecologia per la Universitat de Barcelona. Responsable de projectes sobre Ecologia i Territori i R+D+i a Minuartia. Compta amb experiència tant en recerca bàsica com aplicada (https://orcid.org/0000-0002-7793-4165). El seu camp principal d’activitat és la planificació territorial des d’una aproximació sistèmica, participant en l’avaluació ambiental estratègica de diversos plans i programes.

Ha publicat més de cent articles científics i ha participat en nombrosos projectes competitius de recerca a nivell estatal i internacional. Actualment el seu treball es centra en diferents camps d’estudi relacionats com son la infraestructura verda, el metabolisme social, l’economia ecològica, l’ecologia del paisatge, l’agroecologia i l’eficiència territorial; així com en el desenvolupament i aplicació de models integrats per l’anàlisi dels canvis en els usos del sòl, la transició ecològica i la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Ha estat cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori al IERMB i director del LET, Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2023).

La seva proposta transdisciplinària integra l’estudi dels processos socioecològics que tenen lloc en el territori, per a orientar investigació, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.