Ferran Navàs

Ferran Navàs

Responsable d’area i sòci. Llicenciat en Biologia

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Girona. Des de l’any 2001 forma part de l’equip de Minuartia, de la qual és soci i responsable de projectes de gestió de fauna en aeroports.

Ha participat en nombrosos projectes de gestió i conservació de fauna, en particular relacionats amb ungulats, espècies cinegètiques i infraestructures de transport. Ha liderat una quinzena de projectes relacionats amb aquestes temàtiques i actualment centra la seva activitat en la gestió de fauna en aeroports i prevenció de xocs amb animals. Ha participat en la redacció d’Estudis de Riscos d’Impactes amb Fauna i Programes de Gestió del Risc de Fauna en 35 aeroports, destacant els aeroports internacionals de Barcelona i Madrid, així com 14 aeroports de Grècia, entre altres.

Es autor o coautor de diverses publicacions relacionades amb els àmbits de treball indicats, ha impartit diverses classes i conferències, i ha presentat més de 20 comunicacions en congressos internacionals, seminaris i jornades. Membre fundador de la World Birdstrike Association (WBA), entre 2015 i 2018 formà part de la junta europea d’aquesta associació (WBA-Europe).