Carme Rosell

Carme Rosell

Directora i sòcia fundadora. Doctora en Biologia

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona. Directora i sòcia fundadora de Minuartia. Especialitzada en conservació de biodiversitat i prevenció de conflictes amb fauna. És coautora de nombroses publicacions sobre gestió de senglar i cèrvids, i en l’àmbit d’ecologia i transport destaquen els manuals ‘Wildlife and Traffic’, ‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna’ i el ‘Handbook of Road Ecology’.

Ha liderat nombrosos  estudis sobre aquestes matèries i participa en projectes de R+D entre els quals destaquen IMPACTBOAR, sobre impactes de senglar en ambients alpins i, en l’àmbit internacional, el projecte ‘SAFEROAD – Safe Roads for Wildlife and People’ i l’HORIZON 3030 BISON sobre Biodiversitat i Infraestructures de Transport. Entre la seva activitat de recerca i docent destaca la col·laboració amb el Departament de Biologia evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals de la Universitat de Barcelona.

Imparteix conferències, seminaris de formació i classes als màsters sobre arquitectura del paisatge de la ETSAB-UPC i de restauració ecològica, a la UB. És membre electe del comitè de gestió de l’organització internacional INFRAESTRUCTURE ECOLOGY NETWORK EUROPE (IENE) i forma part del Comitè científic d’ITTECOP (Programa francès de recerca sobre infraestructures i paisatge). Va rebre el premi ‘IENE personal Award 2011’ i ‘Biòloga emprenedora 2018’ del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.