Catalina Nieves

Enginyera Tècnica Forestal i màster en Planificació Territorial

Enginyera Tècnica Forestal per la Universitat Distrital de Bogotá (Títol d’enginyera tècnica forestal pel Ministeri Espanyol de Ciència Innovació i Universitats) amb máster en Planificació Territorial i Postgrau en Cooperació i Innovació social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Com a enginyera ha treballat en el seguiment i control d’impactes ambientals i de contractes de reforestació. Té extensa experiència en consultoria tècnica i administrativa per a organitzacions, empreses i entitats públiques. Ha col·laborat i coordinat la redacció d’informes tècnics, estudis, projectes i plans estratègics, i també en la cerca de finançament europeu. També té experiència en l’àmbit de la comunicació i formació ambiental. Ha dissenyat i executat projectes de caràcter ambiental, social i/o cultural a Catalunya i Colòmbia d’on és originaria.

Forma part de Minuartia com a cap del Departament Tècnic , coordinant la gestió d’equip i de tot el cicle de vida dels projectes.