Diego Juffe Bignoli

Diego Juffe Bignoli

Enginyer Agrònom

Enginyer agrònom per la Universitat de Santiago de Compostela i Màster en gestió d’àrees protegides i medi rural per la Universitat de Londres. Ha residit entre el 2008 i el 2021 al Regne Unit, desenvolupant una carrera en conservació de la natura a nivell internacional. En l’actualitat treballa com a consultor independent especialitzat en gestió de biodiversitat. En els darrers deu anys,  ha publicat com a autor o editor més de 40 llibres, articles científics i informes tècnics de rellevància internacional en àrees protegides, indicadors de biodiversitat, connectivitat ecològica i avaluació d’impacte ambiental, entre d’altres.

Combina la seva feina com a consultor amb el seu rol com a co-president del comitè d’estàndards i apel·lacions de les Àrees Clau per a la Biodiversitat, un estàndard mundial que identifica i compila les parts més importants del planeta en matèria de conservació. Des del 2012 és membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN CMAP). Col·labora amb Minuartia com a editor tècnic en publicacions relacionades amb la gestió dels efectes a la biodiversitat causats pel desenvolupament d’infraestructures.